Skip to main content

socials

nieuws

Biologisch telen met behulp van Bankerplanten

3 minuten 02 maart 2024
Biologische bestrijding is een duurzame vorm van gewasbescherming. Of beter gezegd met behulp van nuttige insecten de schadelijke insecten bestrijden!

Biologische bestrijding is een duurzame vorm van gewasbescherming. Of beter gezegd met behulp van nuttige insecten de schadelijke insecten bestrijden! Al vanaf het begin van de teelt moeten de nuttige insecten aanwezig zijn in het gewas om een uitbraak van een eventuele plaag te voorkomen. Bankerplanten kunnen hier de oplossing voor zijn.

Wat maakt bankerplanten zo bijzonder? Het antwoord ligt in hun vermogen om als gastheer te fungeren voor de nuttige insecten, zoals roofmijten, sluipwespen en roofkevers. Deze insecten vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem op de kwekerij. Bankerplanten bieden een voedzame basis voor de nuttige insecten waar zij zich kunnen vestigen, voeden en voortplanten. Dit maakt bankerplanten een waardevol instrument in de strijd tegen plagen, terwijl ze tegelijkertijd helpen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Bij Gerbera United hangen op al de 3 locaties goten boven het gewas met daarin Bankerplanten. Deze goten worden geplaatst op ongeveer een meter boven het gewas met een tussenruimte van zo’n 40 meter, zodat de biologische bestrijders goed bij hun voedselbron kunnen. Met behulp van een druppelsysteem worden de planten automatisch voorzien van voeding.

 

Brede samenwerking onderzoek en praktijk

Uniek is de samenwerking tussen onderzoekers, telers, adviseurs, producenten en opkweekbedrijven hierbij. Door het uitvoeren van onderzoek bij de WUR en praktijkproeven bij telers met bankerplanten wordt een gezamenlijk traject opgezet om de toepassing van bankerplanten te laten slagen. Ook Gerbera United draagt haar veranwoordelijkheid om zo met elkaar stappen te kunnen zetten naar een groenere toekomst.